اثرات مثبت تلویزیون

اثرات مخرب تماشای تلویزیون , مطالعه کتاب کودکان , کتاب خواندن کودکان

تاثیرات خواندن کتاب و دیدن تلویزیون بر کودکان

خواندن کتاب برای کودکان بسیار خوب است حتی بهتر از گوش دادن به داستان های صوتی است. روانشتاسان با بررسی تاثیرات خواندن کتاب و دیدن تلویزیون بر کودکان متوجه شدند که خواندن کتاب باعث کاهش استرس، ... ادامه مطلب