تصویرسازی کتاب کودک

تصویرگری کتاب کودک , تصویرسازی کتاب کودک , تصویرسازی کتاب کودکان

نقش تصویرگری کتاب کودک

به دلیل اهمیت نقش تصویرگری کتاب کودک تصویرسازها نه‌تنها به مهارت بالایی در تصویرسازی و داستان‌سرایی احتیاج دارند بلکه به دانشی قوی در زمینه‌ی تشخیص سلیقه‌ی مخاطب هم نیاز دارند. تصویرسازها باید دانشی عمیق راجع به ... ادامه مطلب