کودک و کتاب

کتاب مناسب کودک , مطالعه کتاب کودکان , کتاب تصویری کودکان

کودکان کتابخوان

نه داشتن یک کتابخانه بزرگ از کتاب های مختلف و نه هر هفته به شهرکتاب ها رفتن هیچ کدام نمی‌توانند از کودکان یک کتابخوان علاقه مند بسازند. اگر والدین خودشان علاقه ای به خواندن کتاب نداشته ... ادامه مطلب